Narządy wewnętrzne Victorinox Forester

Narządy wewnętrzne


Każdy ludzki organizm składa się z szeregu różnorodnych narządów wewnętrznych stanowiących jedną całość. Eliminacja czy choroba jednego z nich, może być kłopotliwa dla prawidłowego funkcjonowania wszystkich pozostałych. Ogólnie człowiek, zresztą jak większość kręgowców, ma symetryczną budowę ciała. Oznacza to, że jedna strona jest jakby odbiciem lustrzanym tej drugiej części. Natomiast rozpatrując organizm wzdłuż osi ciała, okazuje się, że nie ma żadnej zależności ani symetrii. Narządy wewnętrzne rozłożone są również po obu stronach organizmu, ale nie występują one symetrycznie. Większość z nich zresztą występuje pojedynczo. Nie ma żadnej logicznej zależności w ułożeniu organów, poza tym, że wszystkie muszą ze sobą współpracować, i pewnie dlatego na przykład aorta położona jest stosunkowo blisko od serca.